• img02.jpg
  • img04.jpg
  • img03.jpg
  • httphotos.gif
  • img01.jpg
  • img00.jpg

    
PDF Drukuj Email
 

Etykieta Dojo Aikido

1. Dojo Aikido nie jest zwykłą szkołą, ale miejscem, gdzie studiowane są zasady mistrza Morihei Ueshiba. Nie jest to miejsce dla manifestowania własnego ego .Właściwa postawa uczniów do samych siebie: szacunek, szczerość, życzliwość i skromność są niezbędne w procesie nauczania.

2. Przed wejściem na tatami należy sprawdzić swój wygląd, a potem, jeśli posiada się zori, odwrócić się plecami do maty i zsunąć je wchodząc. Następnie pozdrawia się Dojo w kierunku kamiza (ściana honorowa z gaku lub portretem O'Sensei) stojąc lub w pozycji seiza (siad japoński na kolanach). Ukłon wyraża gotowość przystąpienia do treningu i skierowany jest do wszystkich osób znajdujących się w Dojo.

3. Na kilka minut przed rozpoczęciem treningu powinno się usiąść w seiza i oddać cichej medytacji - ta chwila wyciszenia oczyszcza umysł z codziennych problemów i przygotowuje do treningu.

4. W chwili rozpoczęcia treningu uczniowie ustawiają się (siadają w seiza) przed nauczycielem w jednym lub kilku rzędach.
Najwyżsi stopniem ustawiają się z lewej strony nauczyciela. Następnie uczniowie i nauczyciel pozdrawiają O'Sensei (ukłon symbolizuje szacunek dla ducha i zasad Aikido oraz wdzięczność dla Założyciela), potem uczniowie pozdrawiają nauczyciela.

 

 

 

5. Uczeń, który spóźni się na trening staje przed matą i czeka, aż nauczyciel zasygnalizuje mu zgodę na włączenie się do ćwiczeń. Wtedy kłania się i zaczyna trening. Jest także w dobrym tonie przeprosić nauczyciela za spóźnienie, ponieważ wymagają tego zasady grzeczności. Nie ma potrzeby składania wyjaśnień.

6. Za każdym razem, gdy nauczyciel przerywa ćwiczenia, aby pokazać nową technikę, uczniowie powinni jak najszybciej wrócić na swoje miejsca i usiąść w seiza. Po demonstracji kłaniają się nauczycielowi, a następnie powracają do ćwiczeń.

7. Jeżeli nauczyciel wywoła ucznia, aby zademonstrować technikę, ten powinien pozdrowić go ze swego miejsca i szybko do niego podejść. Gdy nauczyciel zakończy pokaz, uczeń powinien cofnąć się i pozdrowić go ponownie w pozycji seiza, zanim rozpocznie ćwiczenia.

8. Uczeń, który w czasie zajęć otrzymuje instrukcję skierowaną bezpośrednio do siebie, siada w seiza i uważnie obserwuje. Zawsze kłania się nauczycielowi po zakończeniu wyjaśnień. Kiedy nauczyciel daje wyjaśnienia innej osobie, pozostali uczniowie mogą także przerwać swoje ćwiczenia, usiąść w seiza i obserwować. Po zakończeniu pokazu kłaniają się nauczycielowi.

9. Aby w czasie treningu zadać nauczycielowi pytanie, należy podejść do niego i ukłonić się (odpowiedni jest ukłon w pozycji stojącej). Nie powinno się wołać z daleka.

10. Jeżeli trzeba opuścić Dojo przed końcem treningu, należy poprosić nauczyciela o zgodę.

11. Ćwiczenia wykonuje się w ciszy i skupieniu. Na macie należy ograniczyć rozmowę do absolutnego minimum koncentrując się całkowicie na pracy.

12. Kimono (keikogi) powinno być zawsze czyste i niepodarte. Nigdy nie powinno się używać cudzego kimona. Należy szanować swoje przyrządy treningowe (jo, bokken, tanto), które powinny być zawsze w dobrym stanie i złożone we właściwym miejscu, gdy nie są używane.

13. W Dojo w czasie praktyki nie wolno nosić żadnej biżuterii. Zabronione jest jedzenie, picie oraz żucie gumy. Przed wejściem do Dojo należy wyłączyć telefony komórkowe. W przypadku zakłócenia treningu przez dzwonek telefonu, należy przeprosić i wyłączyć aparat bez odbierania. Rozmowa przez telefon w czasie trwania treningu jest zabroniona.

14. Sprzątanie Dojo jest aktywną medytacją oczyszczającą umysł i serce. Honorem i zaszczytnym obowiązkiem każdego ucznia jest szanowanie i utrzymanie Dojo w czystości.

15. Bez osobistej zgody sensei Dojo nie może być użyte do innych celów niż praktyka Aikido.

16. Tylko i wyłącznie od decyzji sensei zależy, czy będzie on ciebie nauczać, czy też nie.

17. Nauka sztuki walki jest możliwa tylko w atmosferze ufności i szacunku, który żywi się wobec swojego sensei. Techniki nie można kupić. Sensei Aikido nie może być kimś, komu się płaci, którego się wykorzystuje i w konsekwencji, o którym się zapomina. Taka postawa jest wyrazem braku dojrzałości, co spowoduje, że nie nauczy on Ciebie Budo.


Zasady zachowania dla osób z zewnątrz pragnących obejrzeć trening Aikido:
 
1. W czasie trwania treningu wymagana jest odpowiednia pozycja siedząca, nie wolno kłaść się na macie ani przyjmować lekceważącej pozycji. Nie wolno pić, jeść, palić papierosów ani żuć gumy. Zabroniona jest rozmowa przez telefon komórkowy w czasie trwania treningu. W przypadku zaistnienia sytuacji, należy przeprosić i wyłączyć telefon bez odbierania.

2. Podczas trwania kursu nie wolno chodzić po Dojo ani rozmawiać.

3. Osoby, które nie wiedzą, jak zachować się w poszczególnych sytuacjach, powinny zapytać starszego ucznia albo nauczyciela.
 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: ThemZa movies affordable reseller hosting Valid XHTML and CSS.